Lijfgericht Coachen

De opleiding lijfgericht coachen leert je aanwezig te zijn in jouw lijf zodat je met aandacht en zonder overdracht aanwezig kunt zijn bij de ander. En de ander in alle veiligheid ook terug kunt begeleiden naar zijn of haar lijf om daar de antwoorden op te halen. 

Door te verstillen van binnen en je eigen lichaam te bewonen ga je de ander voor in zijn of haar reis.

Jouw stilte als bron. 

Ik ben erbij
 

Het bewonen van je eigen lichaam als begeleider

Lijfgericht Coachen is een verdiepende opleiding voor begeleiders om vanuit en met het lijf te werken in de begeleiding.

Soms kom je in je begeleiding niet verder met het hoofd. Jouw cliënt weet maar al te goed waar de blokkade zit en jij ook! Maar begrijpen alleen is niet genoeg. Dan is daar het lijf als wijze raadgever. Goudeerlijk en op elk moment in staat om een beweging te maken. 

Om je cliënten via het lijf te kunnen begeleiden heb je als begeleider ook je eigen lichaam te bewonen. Je leert thuis te zijn in je eigen lijf door zelf te ervaren en te doorleven. Lijfgericht coachen is meer dan de theoretische kaders waarmee we aan de slag gaan. In de ontmoeting met  jezelf en de ander worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd. Door de weg naar binnen te maken in je lijf en deze te verstaan biedt je ook de veiligheid, rust en ruimte aan je cliënt om naar zijn of haar lichaam te leren luisteren.

Je leert hoe oude (pijnlijke) ervaringen manifesteren in het lijf.  Ze zijn geherbergd in het lijf op celniveau, maar zijn vaak niet verbaal opgeslagen omdat er ‘ooit’ nog niet de woorden voor waren. Als begeleider is het belangrijk om je cliënt ook via deze weg te kunnen begeleiden voorbij aan woorden.

De cellen in ons lichaam resoneren direct en laat zich in kleine bewegingen zien. Wanneer je als begeleider deze boodschappen van het lijf kunt verstaan geeft het je een waardevolle tool om een ingang verder dan het hoofd alleen tot verdieping in begeleiding te vinden.

 

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Jij bent leidend in het programma door je lijf zelf te belichamen. Met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en rol als lijfgericht coach.

Voor wie:

Een praktische en ervaringsgerichte opleiding voor het verder ontwikkelen van je vakmanschap als begeleider voor het werken met individuele cliënten en deelnemers in groepen, waarbij je het lijf neemt als ingang tot verdieping. Voor iedereen die wil werken met het lijf en zelf ook aanwezig wil (leren) zijn in haar of zijn eigen lijf. 

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

Lijfgericht werken:

 • We geven speciale aandacht aan het herkennen van jouw eigen lichamelijke signalen om zuiver de ander te kunnen begeleiden.
 • Je herkent, voelt en ziet waar het verhaal van de ander ligt opgeslagen in het lijf. Je leert werken met lichamelijke interventies. Daar waar het ooit stagneerde in het lijf ook weer ruimte te kunnen maken door jouw cliënt mee te nemen in de gewaarwordingen van het lijf. 
 •  Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken vanuit het lijf op jouw eigen authentieke wijze.

Ervarings en praktijkgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers.

 

Live aan het werk

De modules worden live in kleine groepen van max 8 personen gegeven. Op een exclusieve plek voor onze deelnemers in het groen op landgoed Bleijendijk ga je tijdens deze dagen zelf of samen er op uit met een opdracht om in je lijf te komen. Het geeft je de kans om in de natuur naar binnen te keren en in die stilte jouw antwoorden in je lijf op te halen. 

Online leeromgeving

Tussen de dagen door ga je met opdrachten aan de slag, welke worden ondersteund met video's, meditaties, visualisaties en podcasts. We kiezen ervoor om je ook online nog extra mee te nemen zodat je aan blijft tussen de opleidingsdagen door. Daarnaast geeft het je extra mogelijkheden voor verdieping in het lijf. 

Supervisie

Tijdens de opleiding krijg je supervisie om verdieping op te zoeken in de opleiding. Het geeft je de mogelijkheid daar waar je vastloopt verder te komen en ruimte te creëren om het beste uit jezelf en de opleiding te halen.

Ik ben erbij

 

Je leert de wijsheid van jouw lichaam te verstaan en jouw lichaam als kompas te gebruiken door je eigen lijf in te zetten als instrument in het contact met de ander. Je leert jouw lichaam af te stemmen op het lichaam van de ander doordat je leert jezelf te gronden in je lijf, ademhaling en beweging. In het lichaamsgericht afstemmen leer je ook jouw coachee zijn lijf te bewonen. Door het lijf als ingang tot verdieping te nemen. Je leert hoe maskers, patronen, overtuigingen en imprints zich vestigen in het lijf en leert daarmee te werken. Door weerspiegeling en lichamelijke interventies leert jouw coachee zichzelf, zijn emoties en gedrag beter te begrijpen. Hierdoor komt er letterlijk meer ademruimte voor verdere interventies.

Ik wil graag contact

wat ga je leren

Ik in mijn lijf
Mijn lijf als instrument in het begeleiderschap


Energie in begeleiderschap
Overdracht en tegenoverdracht in het lijf
Werken met het innerlijk kind
Zelfliefde en daadkracht
Kijken met de ogen van je hart


Aanraken op de interne en externe grens
Vertaalslag naar het lijf
Veiligheid bewaken


Lijfgerichte taal: Van hoofd naar lijf
Werken met blokkades in het lijf
Energie vrijmaken
Hechting en imprints in het lijf
Werken met liefdesenergie
Werken met trauma
Associëren, Dissociëren en Disassociëren
Blijven en terugtrekken
Begeleiden bij vertrekken


Intuïtief en authentiek werken met het lijf
Lijfgerichte interventies zoals;
Werken met het begin
Werken vanuit het hier en nu
Werken vanuit aanraking, ademhaling en aandacht
Metaforisch werken


Praktijkgericht werken 

Linda Pieters

Sommige ontmoetingen zijn zo krachtig dat ze meteen de weg wijzen waar je moet zijn. Zo was het ook toen ik Sharon ontmoette. In haar opleiding Lijfgericht Coachen heb ik Sharon leren kennen als een warme, wijze en krachtige vrouw. Ze weet een sfeer te creëren waarin vanuit liefde zowel de veilige bedding ligt alsook de uitdaging je eigen comfort zone te verlaten. Een magische combinatie die mij veel bracht. Werken met het lijf is voor mij nog een nieuw gebied en Sharon heeft me doen inzien hoeveel wijsheid hier in besloten ligt. Niet alleen voor mij maar überhaupt in onze maatschappij. Ik kijk uit naar de vervolgopleiding!

 

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan hieronder aan de pagina vermeldt op deze website. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 8 dagen, bestaande uit blokken van 2 dagen en losse dagen. Daarnaast als extra oefeningen in de online leeromgeving om je te ondersteunen tussen de opleidingsdagen door.

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 1 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
 • het schrijven van een reisverslag over de afgelopen vier maanden. (ca. 4 uur)

   

 

TOELATING
Wanneer je graag met het lijf wilt werken ben je meer dan welkom.  En wanneer je daarnaast werkzaam bent of  wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, coaching, training, onderwijs, lichaamswerk zoals yoga, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een telefonisch kennismakingsgesprek bekijken we samen of de opleiding bij je past. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

 

Intervisiegroep

Tussen de opleidingsdagen door ontmoet je jouw intervisiegroep waarmee je verder uitwerkt waar je gebleven bent in de opleiding. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om samen lijfgericht te oefenen. 

 

TOETSING

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief aan het lijf – startpunt
 2. reisverslag van de afgelopen vijf maanden – eindpunt
  1. hoe belichaam jij lijfgericht werken
  2. omschrijf jouw persoonlijke reis gekoppeld aan jouw professionele reis in de opleiding
  3. de kracht en valkuil van je dynamieken als begeleider
  4. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: het begeleiden van een coachgesprek met een externe deelnemer.

Literatuurlijst

 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • De Tijger ontwaakt van Peter Levine of
 • Traumasporen van Bessel van der Kolk
 • Systemisch coachen, systemisch werk zonder opstellingen van Jan Jacob Stam
 • Het sprookje van de dood van Marie-Claire van der Bruggen

Samengevat

We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

De opleiding wordt gekleurd door Lichaamswerk. 

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als lijfgericht coach. Hierbij denken wij aan:

 • bewonen van je eigen lijf
 • werken in het hier en nu
 • werken in het klein en groot, anders gezegd met en zonder aanraking
 • belichamen van lijfgericht werken
 • werken met hechting en imprints in het lijf
 • ecologisch werken met het werk rondom imprints/trauma
 • het terugbrengen van je cliënt naar zijn eigen lijf
 • lijven lezen als ingang tot verdieping
 • je leert jezelf in de ontmoeting met de ander als instrument in te zetten
 • werken met lichamelijke interventies
 • oefenen met echte verhalen en hun lijven met externe deelnemers

 

Ik ben erbij!

Lijfgericht Coachen

3.450,00

Data

 Start Maart 2022
10 maart, 11 maart, 7 april, 21 april, 18 en 19 mei, 22 en 23 juni 

 

 • 8 live dagen 
 • verdiepend werken in kleine groepen, max 8-12 personen
 • exclusieve ruimte in de natuur op landgoed Bleijendijk in Vught
 • online leeromgeving
 • intervisieopdrachten
 • extra online modules
 • meditaties, visualisaties, podcasts en meer voor verdieping
 • inclusief lunch
 • overnachten mogelijk op landgoed
 • 10.00-17.00 uur
 • CRKBO gecertificeerd
Ik schrijf mij in - Start maart 2022

Voel je welkom

Sharon is een zeer kundig en pittige trainster. Ze begeleid je liefdevol in je persoonlijk pad. Daarin is ze in staat naast je te blijven zolang het nodig is en in te zien wanneer ze terug kan stappen. Ze bied je de mogelijkheid inzichten te ervaren op de diepere laag in jou en je lijf. Als jij bereid bent te ontvangen heeft ze heel veel te geven. Mirjam Glastra 


 

Ik ben aan mijn opleiding Lijfgericht Coachen begonnen met het idee dat ik alleen veilig kon zijn bij mijzelf. Aan het eind van de tweede dag was dat idee veranderd. Sharon geeft je deze veiligheid ook met haar ZIJN. De vragen die worden gesteld, maar zeker ook door de stiltes.... Hoe mooi om in het lijf te zakken....te voelen wat van jou is en wat van de ander. Je eigen lichaam te ont-moeten! Te leren over slachtoffer, dader en redder. Over je plaats innemen en je leiderschap te verwelkomen. Ik heb de opleiding met een rijk gevoel afgesloten. Nathalie van der WielenIk heb de opleiding met een rijk gevoel afgesloten.
Je wijze van mij begeleiden in mijn ontwikkeling is lastig om met een pen te beschrijven. Waarom, omdat je jou moet ervaren in wie je bent. Om er toch woorden aan te geven, vanuit de verbinding met mijn hart. Ben je voor mij in de begeleiding puur en liefdevol. Je puurheid straalt uit in het kunnen ervaren van jouw krachtige kwetsbaarheid. Je liefdevolheid straalt uit in je directheid, maar vanuit zorgvuldigheid in het begeleiden van anderen, zodat jij in staat bent de ander in zijn of haar pad te laten groeien. Je bent hier toe in staat vanwege je enorme rijke bagage, die je gelukkig ook met mij wilde delen. Marjolein NuvelstijnIk ben heel dankbaar voor mijn ontmoeting met Sharon, de opleiding en daardoor ook met mezelf. Sharon laat op zo’n liefdevolle, krachtige en soms positief schurende manier zien wat je thema’s zijn. In een veiligheid waardoor je ze ook aan wil en kan kijken. De opleiding is echt een proces voor jezelf en juist daardoor leer je de tools om als coach mee aan de slag te gaan. Haar werkwijze is duidelijk, praktijk en ervaringsgericht. Dank voor deze prachtige ervaring. Liefs Josie Smeets 

Babette van Sassen

Ik ben dankbaar voor de prachtige reis die ik heb gemaakt tijdens de opleiding Lijfgericht Coachen bij Raafwerk. Sharon heeft me vanaf het eerste uur werkelijk geraakt op de voor mij zo belangrijke thema’s. Deze werden tijdens de opleiding nog meer doorleefd en werden daardoor zachter. Ik heb de opleiding ervaren als een enorme verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn vakgebied. Ik zie Sharon als een vakvrouw die samen met de deelnemers een dynamiek weet te creëren van veiligheid, vertrouwen, aanmoediging en reflectie. Erg waardevol.