Verbinden met de anderen en de organisatie

Waar je in het eerste jaar van de opleiding Professioneel Communiceren aandacht hebt gegeven in het verbinden met jezelf, verdiep je in het tweede jaar de professionele ontmoeting met de anderen en de organisatie.

Nu je de kennis hebt van je eigen geschiedenis, patronen en systeem van herkomst weet je wie je bent en kun je je van daaruit verbinden met anderen en de organisatie. Tijdens het tweede jaar Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf ontdek en ontwikkel je jouw bron van waaruit je je professie verder verdiept in het systeem. 

Ik ben erbij

Thuiskomen bij de anderen en de organisatie


Wie ben ik in het contact met de anderen en de organisatie? is de centrale vraag die in het tweede jaar voorop staat. Wat kom je tegen in het contact en de dynamiek die er speelt tussen jou, de anderen en de organisatie?

Elke organisatie heeft zo haar eigen regels en wetten, een eigen identiteit en een doel en bestemming. Hoe je op eigen benen kunt staan en kunt kijken naar wat er speelt en van je gevraagd wordt speelt zich af op het snijvlak van persoonlijke thema’s en organisatiethematiek. In het contact met de organisatie komen we weer terug bij de plek die we kennen uit onze eigen geschiedenis, de plaats in ons gezin van herkomst. Waar je in contact komt met de organisatie is er overdracht en tegenoverdracht. Hoe blijf je op je plek en hoe kun je de organisatie zo goed mogelijk dienen zijn vragen waar je in het tweede jaar van de opleiding Professioneel Communiceren een antwoord op vindt.

 

VOOR WIE

Het tweede jaar van de opleiding Professioneel Communiceren is een vervolg op het eerste jaar. Iedereen die de opleiding Professioneel Communiceren heeft gevolgd kan deelnemen. Met geïnteresseerden die menen voldoende kennis in huis te hebben om in het tweede jaar in te stromen zullen wij een kennismakingsgesprek hebben om te toetsen of er voldoende aansluiting is.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

Verdieping in begeleiderschap


Verbinden in het begeleiderswerk is werken met de reis van binding naar verbinding. Dat vraagt om verbinding met jezelf. Verbinden gaat over je toewenden naar de ander, hem of haar met alles welkom heten en nieuwsgierig zijn naar wat er speelt in de organisatie. Het gaat erom dat je jezelf kunt verbinden met de organisatie en dat de organisatie zich met jou verbindt. Zo breng je je eigen geschiedenis in en ontvouwt de organisatie haar patroon.

In de ontmoeting met de ander in de organisatie word je telkens geraakt, raak je aan, groei en ontwikkel je jezelf en open je, keer op keer. Om zonder voorbehoud en oordeel de ontmoeting aan te gaan.

Het 2e jaar van de opleiding Professioneel Communiceren stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als begeleider. Na het volgen van jaar twee:

 • Kun je een professionele analyse maken van een organisatievraagstuk.
 • Kun je een veranderstrategie ontwerpen, rekening houdend met het bestaande krachtenveld.
 • Ben je in staat om te coachen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en leiderschap.
 • Kun je doelgerichte individuele en groepsinterventies ontwikkelen.
 • Kun je vanuit kracht en kwetsbaarheid communiceren en begeleiden.

 

Floor van der Zalm

In deze opleiding heb ik geleerd dat alle antwoorden in het lijf te vinden zijn. Hoe je het lijf in kunt zetten als instrument in coaching. Wat je mee hebt gekregen uit je systeem van herkomst en hoe je dat elke dag meeneemt. 

Hoe je je kunt verbinden met personen en met een groep.

En hoe al die ervaringen nodig zijn om je eigen begeleiderschap te verdiepen. 

Een opleiding vol liefde, verdieping, echte verhalen, pijn en vreugde. 

 

Live aan het werk

De modules worden live in kleine groepen van max 8 personen gegeven. Op een exclusieve plek voor onze deelnemers in het groen op landgoed Bleijendijk ga je tijdens deze dagen zelf of samen er op uit met een opdracht om in je lijf te komen. Het geeft je de kans om in de natuur naar binnen te keren en in die stilte jouw antwoorden in je lijf op te halen. 

Online leeromgeving

Tussen de dagen door ga je met opdrachten aan de slag, welke worden ondersteund met video's, huiswerkopdrachten, meditaties, visualisaties en podcasts. We kiezen ervoor om je ook online nog extra mee te nemen zodat je aan blijft tussen de opleidingsdagen door. Daarnaast geeft het je extra mogelijkheden voor verdieping in het lijf. 

2 Individuele coachsessies

Tijdens de opleiding krijg je twee individuele coachsessies om verdieping op te zoeken in de opleiding. En het geeft je de mogelijkheid daar waar je vastloopt verder te komen en ruimte te creëren om het beste uit jezelf en de opleiding te halen.

Ik ben erbij

Het lijf voorop

Lijfgericht werken, Transactionele Analyse, Systemisch Werk en NLP

 

Bij Raafwerk staat het lijf altijd op de eerste plaats. Wat laat jouw lichaam aan levenshouding zien en welk levensverhaal zit daarachter?

Daarnaast werken we veel systemisch binnen de opleiding. Vanuit ons systeem pakken we de dingen nu aan. Tevens vergaar je kennis van Transactionele analyse en NLP.  Zo verwerf je inzicht over het ontstaan van lichaamshoudingen, familiedynamieken, overtuigingen en verstrikkingen. Inzicht in persoonlijkheid, communicatie, leiderschap, samenwerken en systemen vergroten je ambacht. In de ontmoeting met jezelf en de ander raak je aan en word je geraakt waardoor je de theorie gedurende de opleiding op een diep niveau ervaart, begrijpt en kan integreren. Je leert hoofd, hart en lijf met elkaar in verbinding brengen zodat ze elkaar gaan versterken.

Je voelt door deze reis ten diepste daadkracht en vertrouwen om de juiste keuzes te maken vanuit wie je ten diepste bent en vanuit hier ook de ander te begeleiden.

Ik wil graag meer informatie!

Modules

Wie ben ik als professional en hoe zet ik mezelf in als instrument?

Het ambacht van begeleider vraagt een goedgevulde rugzak en het besef dat je zelf ook instrumentarium bent. Je biedt niet alleen context, je brengt je zelf in in de ontmoeting en gaat voor in de te leren beweging. Alleen wat je zelf van binnenuit kent en geïntegreerd hebt kun je doorgeven.

In het licht van de organisatie vind je verdieping in onder meer:

 • De basis;
  • plek, ordening, polariteiten en overdrachtsprocessen en het verbinden met de ander.
 • Plek, ordening en loyaliteit
  • verticale en horizontale ordening
  • ordening als bron
  • contact, contract en verborgen contract
  • de wet van verbondenheid
 • Leiderschap als ambacht 
  • varen op eigen kompas
  • van binnen naar buiten als inspiratiebron
  • kijken met het hart
  • het wetende lichaam, bewustzijn en gewaar zijn
  • thuis in de dynamiek van vrouwelijk en mannelijk leiderschap
  • koersen op de ordening
  • spiritualiteit in leiderschap
  • leiden en dienen in balans
  • de dans tussen distantie en nabijheid
 • Polariteiten in de organisatie
  • kracht en schaduwkant
  • heelheid en splitsing
  • leidende principes in de organisatie
  • aangeboden en dienende plek
  • macht en onmacht
 • De leerweg van de organisatie
  • kracht versus kwetsbaarheid
  • perspectieven op groepsgeweten en collectief geweten
  • sporen van het verleden
 • Leiderschap en lidmaatschap
 • Groepsproces
  • Fasen van groepsontwikkeling
  • Groepsgeweten en loyaliteit
  • Taak, doel en bestemming in organisaties
 • Rouw en verlies in organisaties

Deel van een groter geheel

De uitdaging van deze tijd is te zien dat alles samenhangt en dat we deel uitmaken van een groter geheel. Hoe vertaalt dit zich in een organisatie? Voor jouw leiderschap betekent dit, ook op de lange termijn, dat je keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wie vanuit verbinding denkt, ontwikkelt een verbonden waarnemen. Je leert te kijken naar wat je kunt leren uit wat zich voordoet. 

Door te begrijpen dat het leven bestaat uit polariteiten, zoals dag en nacht, leven en dood, mannelijke en vrouwelijke leer je jouw leiderschap af te stemmen op de rimpelingen in een organisatie. 

 

Hoe we werken

Autonomie en zelfinzicht:
Raafwerk is een oefenplaats om te spelen, voeding te krijgen en zin en betekenis te geven. Er ligt een speciale taak voor je klaar als begeleider, een belichaamd voorleven van de leerthema’s waar je mee werkt. Je werkt vanuit vertrouwen door zelf langs deze thema’s af te reizen. Door deze reis zelf te maken weet je wat een veranderingsproces vraagt. Vanuit een diepe ademhaling, een ontspannen lijf en in al je kwetsbaarheid tegelijkertijd.

Lijfgericht werken, verdieping vanuit het lijf:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van de levenshouding en het levensverhaal die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar boodschappen, ervaringen en imprints in het lijf en hart liggen opgeslagen en je leert daarbij je eigen lichamelijke signalen herkennen en die van de ander. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de dagelijkse praktijk en het effect daarvan op jouw privé/werkleven.

Ervaringsgericht werken:
Om jezelf en de ander te begrijpen én je ambacht te vergroten werken we ervarings- en praktijkgericht vanaf de eerste minuut. De meerwaarde bij Raafwerk is dat we niet alleen ons hoofd maar het hele lijf gebruiken als instrument.

 

Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen  de opleiding voor verdieping.

Daarnaast lachen we gewoon heel graag bij Raafwerk. Er mag geschuurd worden maar er mag ook genoten worden. Een mooie balans die symbool staat voor het leven.

Ik wil graag contact

Jari Klomp

Wow, Dit is de gaafste en waardevolste opleiding die ik ooit gedaan heb. Ik heb zelfvertrouwen gekregen, mooie mensen leren kennen en mijn emoties leren voelen. Ik leef mijn privé en professioneel leven intenser en geniet er dagelijks van. En bovenal was het leuk om te doen!

Sharon en Allard zijn fantastische trainers die elkaar perfect aanvullen. En een wonderlijk geveol hebben voor het maken van een opmerking, stellen van een prikkelende vraag of het aanvoelen van water nodig is om iets in beweging te krijgen. En geen enkele deelnemer wordt uit het oog verloren. Lieve Sharon, je zei vaak dat je mij dapper vindt. En dankzij jou durfde ik dapper te zijn en kon ik groeien! Bedankt voor alles wat jij en Allard ons via Raafwerk gegeven hebben. Ik heb het voluit ontvangen en er geweldig van genoten!

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan onder aan deze pagina vermeldt. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Sharon Hanegraaf vergezelt door gasttrainers.

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 1 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok ontmoet je elkaar om te oefenen. Daarnaast kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur per blok)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over het afgelopen jaar (ca. 4 uur)

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een kennismakingsgesprek bekijken we samen of de opleiding bij je past.

 

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen en deelname aan de intervisiegroep
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. jaarverslag – eindpunt
  1. hoe word jij aangeraakt in het contact met de ander
  2. hoe belichaam jij "leiderschap" in het professionele kader
  3. welke dynamieken spelen voor jou in het contact met de anderen.

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.

Literatuurlijst:

 • De tekens verstaan van Morten Hjort
 • Systemisch coachen, systemisch werk zonder opstellingen van Jan Jacob Stam
 • De wijsheid is voortdurend onderweg van Bert Hellinger

Samengevat

Tijdens de opleiding maak je wederom een mooie reis door jouw geschiedenis en deze vertaal je op een praktische manier naar het nu, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. We nemen je mee vanuit hoofd, hart en lijf, en raadplegen ze allemaal als wijze raadgever.

Je leert om systemisch te kijken naar het contact met de anderen. Hoe jij als inspiratiebron verbindt met de anderen en de organisatie. 

Tijdens twee individuele coachsessies kijken we naar die stukken die extra aandacht nodig hebben en zoeken we daar de ruimte en verdieping in op. 

Ik ben erbij

Verbinden met de anderen en de organisatie jaar 2

€ 4.250,00

Inschrijving tot 15 augustus, vanaf 16 augustus 4950,00

21 en 22 oktober, 30 november, 21 januari, 4 februari, 2 en 3 maart, 19 april, 24 mei en 22 en 23 juni. 


 • 11 live dagen 
 • 3 x online checkin
 • 2 individuele coachsessies
 • verdiepend werken in kleine groepen, max. 8 personen
 • exclusieve ruimte in de natuur
 • onbeperkt online leeromgeving
 • 4 extra online modules
 • huiswerkopdrachten
 • meditaties, visualisaties, huiswerkopdrachten, podcasts en meer voor verdieping
 • inclusief lunch
 • overnachten mogelijk op landgoed
 • 10.00-17.00 uur
 • CRKBO gecertificeerd
Ik schrijf mij in - Start September

Een jaar om te bloeien

Een jaar om te bloeien. Zo kijk ik terug op de jaaropleiding. Daar waar ik me nog verstopte in het begin heeft deze opleiding me naar voren laten stappen en laten bloeien. De opbouw van de thema's paste super goed en gaven telkens weer een stap in je bewust zijn. Inzichten over waar je vandaan komt. En wie je bent. De begeleiding van Sharon en Allard is liefdevol en uitdagend. Zodat je je veilig voelt de stap te nemen. Mijn dank is groot. Liefs Josie Smeets


De weg naar binnen in mijn lijf

De puzzelstukjes vallen op hun plek. De begeleiding van Sharon en Allard was soms zacht, dan weer confronterend, verhelderend en ook ongemakkelijk. Maar boven alles was er een gevoel van vertrouwen en veiligheid. 

De weg naar binnen en mijn lijf voelen vond ik aan het begin van de opleiding nog wat vaag en zweverig. Nu geeft het me kracht en een warme rode draad om aan vast te houden. Margot Nicolaes.


 

De reis in jezelf maken

Als er een jaarprogramma is zoals deze, met als ingang het hart, dan is een sensitieve professionele cursusleider als Sharon perfect. Ze beweegt zich tussen en boven de groep en gaat met iedereen een verbondenheid aan. Deze verbondenheid maakt het mogelijk om de reis in jezelf te maken en als mooier mens te arriveren. Simon

 

Niels van Dijk

Allard en Sharon zijn beide heerlijke, eerlijke en oprechte mensen. Niet altijd gemakkelijk en vaak juist confronterend, maar uiteindelijk ben ik hier om te leren. Zij hebben het vermogen om de juiste vragen te stellen en rake opmerkingen te maken. Dankbaar dat ik deze reis met jullie heb mogen maken.