Vrijblijvend gesprek

Ethische code

We nemen ons vak en daarmee ook onze impact heel serieus. We zijn in de weg voor gegaan en hebben onze eigen stukken aangekeken en daarmee trachten we ten alle tijde zorgvuldig te zijn in het gids en getuige te zijn met het respect voor alle levensverhalen.

Let's grow together

Laten we samen genieten van de reis die we maken tijdens onze opleidingen en modules en tijdens 1 op 1 begeleiding. Wij zullen er alles aan doen om je veilig te laten voelen en deze veiligheid te bieden.

 

Ik wil graag contact
Man en vrouw in gesprek

Ethische code Raafwerk b.v.

 

Ik ben mij bewust van mijn ego en zal trachten deze zoveel mogelijk buiten de begeleiding te laten.

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënt autonoom blijven in het zijn. Ik zorg ervoor dat in elk begeleidingscontract de deelnemer zijn eigen autonomie behoudt door de verantwoordelijkheid van zijn proces bij hem te laten.

Mijn doel is om in al mijn opleidingen een passend rolmodel voor deelnemers en cliënten te zijn.

Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn opleidingen, coaching en begeleiding geven en een veilige omgeving creëren waarin deelnemers en cliënten worden gerespecteerd.

Ik zal te allen tijde de relatie tussen mij en de deelnemer zuiver houden indien er sprake is van nog een andere relatie dan de begeleider – coachee relatie. Ik zal mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.

Ik vind het belangrijk dat er in taal en handelen vertrouwelijk gewerkt wordt. Dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere begeleider.

Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.

Indien ik werk van anderen gebruik zal ik altijd de bron vermelden. En ik zal zorgdragen dat er in mijn werk en opleidingen geen auteursrechtelijk materiaal gebruikt wordt.

Ik zal zuiver zijn in tijdsduur in het begeleiderschap en vergoeding richting mijn cliënt.

Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.

Ik zal al mijn kwaliteiten en kunde ten volle inzetten in al mijn begeleidingswerk.

Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn cursisten of cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe schriftelijke toestemming is verleend.

Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten.

Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die Raafwerk en anderen bieden op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en opleidingen.

Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

BEZOEKADRES

Retreat and Training Center Avani
'T Hoog 3 te Helvoirt
06-19900195

INSPIRATIE

Schrijf je in en laat ons je inspireren.

Inschrijven